Mirseardhjen
Unica  të uron  mirseardhjen!
Kemi kënaqësinë të prezantohemi  duke folur gjuhën tënde , sepse asgjë nuk vlen më shumë se sa një kontakt i qartë dhe direkt.

Kush është dhe çfar  bën  Unica

Unica është një Koperativë Ndërtimi  Banesash ndër më të rëndësishmet në Italinë qendrore. Meremi me çështje strehimi (banesa),duke dhënë përgjigje të cilat dallohen  nga serioziteti dhe leverdia,pa lënë pas dore marëdheniet sociale dhe personale. 
Ofrojmë  çmime më me leverdi në  krahasim me mesataren e çmimeve të tregut dhe punime të cilësisë së lartë ,duke i kushtuar një rëndësi të veçantë mbështetjes ekologjike dhe kursimit energjitik .
Çdo veprim i yni është i karakterizuar  nga trasparenza totale e veprimeve dhe akordeve.
Pjestarët (i soci) e  Unica kanë në dispozicion një gamë të gjërë  mundësish (lokalizime, finanziare,tipologjike etj.)  ,për të zgjedhur  banesën më të përshtatshme për nevojat e tua. Përdorin  një shumëllojshmëri  shërbimesh  dhe avantazhe të tjera. Janë gjithmonë të informuar për të gjitha projektet  dhe të mbrojtur nga garanci reale dhe të sigurta.


Përse  duhet  të na njohësh?

Sepse jemi të gatshëm  të të dëgjojmë ,të përgjigjemi pyetjeve  të tua, të gjejmë bashkë me ty zgjidhje për ndërtesa banimi që kënaqin nevojat e tua personale.
Gadishmëria për të analizuar çfardolloj  problemi për  strehim ,është pjesë e natyrës tonë. Besojmë se dialogu  është piknisja e domosdoshme  për tu kuptuar dhe për tu njohur reciprokisht.
Jemi në dispozicionin tënd  për çdo lloj kërkese për informacion ,dyshime  ose sqarime. Na kontakto dhe do zbulosh  një pikë referimi të rëndësishme për nevojat e tua për strehim, që mund të të mdihmoi në kërkimiet e tua për  një   zgjidhje   adeguate.
 


Bookmark and Share