Malgayang pagdatingMULA SA UNICA MALIGAYANG PAGDATING ... MABUHAY!!

MALUGOD PO KAMING NAGPAPAKILALA SA INYO NA GAMIT ANG INYONG WIKA DAHIL ALAM PO NAMING ITO'Y MALINAW AT DIREKTANG PAKIKIPANAYAM.

ANO ANG UNICA AT ANO ANG GINAGAWA NITO?


ANG UNICA PO AY ISANG KOOPERATIVA NG PABAHAY, ISA ITO SA PINAKA IMPORTANTENG KOOPERATIBA SA GITNANG ITALYA. KAMI PO AY MAY KINALAMAN SA USAPING PABAHAY, NA TUMUTUGON SA INYONG PANGANGAILANGAN NG MAY HUSAY AT MAY DULOT NA KAGINHAWAHAN, NA HINDI KINALILIMUTANG MAGBUO NG MAHUSAY NA SAMAHANG SOSYAL AT PERSONAL.

KAMI AY NAG-AALOK  NG PRESYONG ABOT KAMAY AT MAASAHAN KUNG IHAHAMBING SA PANGKARANIWANG PRESYO NG KALAKALAN, KAMI RIN AY NAGSASAGAWA NG MGA INTERBENTONG MAY MATAAS NA KALIDAD NA NAGBIBIGAY NG PARTIKULAR NA PANSIN SA EKO -SOSTINIBILIDAD AT TIPID SA KONSUMO.

ANG AMING BAWAT GALAW AY MAY KATANGIANG NA KABUUANG TRANSPARENSA  SA  GAWA AT  SA KASUNDUAN..ANG MGA SOSYO NG UNICA AY NAKABILANG SA MALAWAK NA SAKLAW  NA TIPO NG OPORTUNIDAD ( SA LUGAR NG PABAHAY, SA TIPO NG PABAHAY, SA TIPO NG PINANSYA ATBP.) SA PAGPILI NG PABAHAY NA ANGKOP SA PANSARILING PANGANGAILANGAN . MAY PRIBILEHIYO SA MARAMING SERBISYO AT .KARAGDAGANG BENEPISYO.  MADALAS NA PAAABUTAN NG MGA UPDATES SA BAWAT PROYEKTO  NA TINITIYAK NA TUNAY AT SIGURADO


BAKIT KAILANGAN KAMING KILALANIN?


DAHIL KAMI'Y HANDANG MAKINIG, AT TUGUNAN  ANG INYONG MGA KATANUNGAN AT HANAPIN NA  KASAMA NINYO  ANG SOLUSYONG PAMBAHAY NA ANGKOP SA INYONG PERSONAL NA PANGANGAILANGAN
ANG PAGIGING BUKAS AT   KAKAYANANG SURIIN  ANG ANUMANG PROBLEMANG  PAMBAHAY AY LIKAS   SA AMIN..  KAMI AY NANINIWALA NA ANG DIYALOGO AY ANG SIMULA AT DAANG KAKAILANGANIN  SA PAGKAKAUNAWAAN NG DALAWANG PANIG.
KAMI PO AY NASA INYONG  DISPOSISYON NA MAGBIGAY NG ANUMANG IMPORMASYON, MGA PAGLILINAW SA INYONG MGA BAKASAKALI  AT MGA KATANUNGAN. MAKIPAG-UGNAYAN PO SA AMIN AT TUKLASIN ANG INYONG KAAGAPAY SA  PANGANGAILANGAN SA USAPING PABAHAY AT  MAAARING ITO ANG TAMANG KASAGUTAN NA INYONG HINAHANAP.
 


Bookmark and Share